Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme - Nabídka pro školy

Vzděláváme

Vítáme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky a jiné zájemce o inkluzívní
vzdělávání.

Kategorie jsou pouze orientační.

Naše kurzy jsou otevřené všem. Vybírat můžete z celé nabídky, ať jste pedagog nebo rodič.

Společné vzdělávání vnímáme jako obohacující.

Společným vzděláváním se učíme pracovat týmově.

Nabídka pro školy

Icon

Dílna pro žáky
vaší školy

termín dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 000,- Kč + cestovné

Jaký je člověk s postižením?
Jak s ním mluvit?
Jak se k němu chovat?

Objednejte si interaktivní dílnu až do vaší školy

Michaela Antalíková

Více o kurzu
Icon

Kruh přátel
- kruh podpory

termíny dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 500,- Kč + cestovné

Provedeme vaše žáky vytvořením Kruhu podpory pro spolužáka
se znevýhodněním v běžné třídě

Objednejte si průvodce vytvořením Kruhu podpory až do vaší školy

Michaela Antalíková

Více o kurzu
Icon

Profil na jednu
stránku

termíny dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 500,- Kč + cestovné

Profil je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Michaela Antalíková

Více o kurzu

Nadační fond Rytmus - zařízení pro DVPP
Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČ: 03243648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT 20191/2012-25
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 29770/2014-1-805 v systému DVPP, č.j. 2285/2013-201-116,
č.j. 13131/2013-201-333
IČ: 61383783