Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme - Naše kurzy

Vzděláváme

Vítáme pedagogické pracovníky, rodiče, sociální pracovníky a jiné zájemce o inkluzívní
vzdělávání.

Kategorie jsou pouze orientační.

Naše kurzy jsou otevřené všem. Vybírat můžete z celé nabídky, ať jste pedagog nebo rodič.

Společné vzdělávání vnímáme jako obohacující.

Společným vzděláváním se učíme pracovat týmově.

Naše kurzy

Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Brno

28. - 30.8., 11. - 13.9.,
25. - 27.9., 9. - 11.10.2017 Brno

9 500,- Kč POUZE NÁHRADNÍCI

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Praha

4. - 6.9., 18. - 20.9., 4. - 6.10.,
16. - 18.10.2017 Praha

9 500,- Kč PLNĚ OBSAZEN

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Ostrava

16. - 18.10., 30.10. - 1.11., 13. - 15.11., 27. - 29.11.2017 Ostrava

9 500,- Kč PLNĚ OBSAZEN

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Ostrava

23. - 25.10., 6. - 8.11.,
20. - 22.11., 4. - 6.12.2017 Ostrava

9 500,- Kč PLNĚ OBSAZEN

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Praha

30.10. - 1.11., 13. - 15.11., 27. - 29.11., 11. - 13.12.2017 Praha

9 500,- Kč POUZE NÁHRADNÍCI

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Ostrava

8. - 10.1., 22. - 24.1.,
5. - 7.2., 19. - 21.2.2018 Ostrava

9 500,- Kč

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Základní kurz pro asistenty pedagoga, Ostrava

12. - 14.2., 26. - 28.2.,
5. - 7.3., 19. - 21.3.2018 Ostrava

9 500,- Kč

Kurz poskytne současným i budoucím asistentům pedagoga kvalifikovaný vhled do problematiky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzívním prostředí a vybaví je znalostmi a dovednostmi pro práci s nimi. Absolvováním kurzu získáte oprávnění pro vykonávání pozice asistent pedagoga.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Jak se stát obhájcem práv lidí
s postižením

momentálně není vypsán termín kurzu

neurčeno

Kdo, když ne Vy?

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností má přispět k posílení začlenění, sounáležitosti a vyrovnávání příležitostí lidí s postižením.

tým lektorů

Více o kurzu
Icon

Dílna pro žáky
vaší školy

termín dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 000,- Kč + cestovné

Jaký je člověk s postižením?
Jak s ním mluvit?
Jak se k němu chovat?

Objednejte si interaktivní dílnu až do vaší školy

Michaela Antalíková

Více o kurzu
Icon

Kruh přátel
- kruh podpory

termíny dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 500,- Kč + cestovné

Provedeme vaše žáky vytvořením Kruhu podpory pro spolužáka
se znevýhodněním v běžné třídě

Objednejte si průvodce vytvořením Kruhu podpory až do vaší školy

Michaela Antalíková

Více o kurzu
Icon

Profil na jednu
stránku

termíny dle dohody
místo konání ve vaší škole

3 500,- Kč + cestovné

Profil je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Michaela Antalíková

Více o kurzu

Nadační fond Rytmus - zařízení pro DVPP
Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT-8411/2015
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 652/2015-1-124 v systému DVPP
NF Rytmus byl zapsán do rejstříku škol a školských zařízení pod č.j. MŠMT- 35813/2014-2s
IČ: 03243648, identifikátor právnické osoby: 691 007 306

Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s.
Číslo akreditace vzdělávací instituce MSMT 20191/2012-25
Akreditace kurzů MŠMT ČR pod č.j. 29770/2014-1-805 v systému DVPP, č.j. 2285/2013-201-116,
č.j. 13131/2013-201-333
IČ: 61383783