Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Profil na jednu stránku

 

Ilustrace

Profil na jednu
stránku

datum:  termíny dle dohody
čas:  2 setkání + individuální konzultace
místo: ve vaší škole
lektoruje: Michaela Antalíková
cena: 3 500,- Kč + cestovné
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Profil na jednu
stránku

Profil je souhrnem informací o dítěti či mladém člověku a způsobech podpory. Lze ho využívat ve škole jako jeden z nástrojů pro efektivní začlenění. Pomáhá ujasnit silné stránky, možnosti a způsoby podpory.

Jak to bude probíhat?

  • seznámíme vás s nástrojem Profil na jednu stránku vycházející z metody Plánování zaměřené na člověka
  • proběhne přípravná e-mailová korespondence, dotazník, kompletování informací
  • společně vytvoříme podklady pro Profil za účasti zainteresovaných lidí - dítě, rodiče, pedagog, asistent ...
  • vytvoření Profilu pro další využití a tisk

Co Vám dílna přinese?

  • budete schopni vytvářet profil na jednu stránku a vést skupinová setkávání, jejichž cílem je vytvoření profilu
  • budete mít možnost využívat ve škole nástroj, který napomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • dokážete podpořit zúčastněné vyjádřit silné stránky žáka a ujasnit si, jakou potřebuje podporu a jakými způsoby ji lze efektivně poskytovat
  • získáte tištěnou publikaci Metodický průvodce - Profil na jednu stránku vč. pracovních listů a ukázek profilů konkrétních dětí

Kurz je určen

  • pro pedagogické pracovníky i asistenty pedagoga, kteří začleňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné škole

Rozsah

2 setkání + individuální konzultace

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

 

Zpět na kurzy