Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

Úvod >> Vzděláváme >> Dílna pro žáky vaší školy

 

Ilustrace

Dílna pro žáky
vaší školy

datum:  termín dle dohody
čas:  4 vyučovací hodiny
místo: ve vaší škole
lektoruje: Michaela Antalíková
cena: 3 000,- Kč + cestovné
Přihlásit se   Platební podmínky  

 

Dílna pro žáky
vaší školy

Jaký je člověk s postižením?
Jak s ním mluvit?
Jak se k němu chovat?

Objednejte si interaktivní dílnu až do vaší školy


• Dílna, která pomůže připravit vaši třídu na příchod nového spolužáka, který je „jiný“.

• Dílna, pro třídy, kde už začleněné dítě s postižením je. Dílna, která pomůže dětem svého spolužáka lépe pochopit.

Mnoho nepochopení a problematického chování mezi dětmi může vycházet z neznalosti.

Co je dílna pro vaše žáky?

 • interaktivní strukturovaná dílna pod vedením lektora pro jakékoli třídy 1. a 2. stupně ZŠ
 • flexibilní náplň dílny dle věku dětí, problémů, místu a času, který je k dispozici
 • skupinová i individuální práce, aktivní zapojení žáků
 • trénink komunikace s lidmi s postižením
 • informace o tom, jak vznikají různá postižení
 • vyjadřování a poznávání názorů a postojů svých i spolužáků
 • ověřování a rozšiřování hodnotového žebříčku
 • prostor pro otázky a diskuzi
 • práce s aktuální situací ve třídě
 • společné hledání přístupů a řešení, žáci jsou součástí rozhodování

Co vám a vašim žákům dílna přinese?

Dílna naplňuje výstupy Osobnostní a sociální výchovy:

 • reflexi vnímání rozmanitosti druhých lidí
 • respekt k právům druhých lidí
 • rozvoj dovednosti komunikace v týmu
 • podílení se na řešení problémů ve třídě
 • učení se toleranci k jinému názoru
 • možnost vžít se do životní reality a možných pocitů vrstevníků s postižením
 • s taktem a respektem k ostatním hledání způsobů komunikace a spolupráce ve třídě

Rozsah

4 vyučovací hodiny

 

Máte ke kurzu otázky?

Napište nám

 

Zpět na kurzy