Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Odkazy

Odkazy

http://www.apla.cz
Apla – asociace pomáhající lidem s autismem

http://www.asistentpedagoga.cz
Portál pro školní asistenty a asistenty pedagogů. Provoz portálu zajišťuje Nová škola, o.p.s.

http://www.apspc.cz
Asociace pracovníků speciálně pedagogických cen­ter

http://www.cosiv.cz
Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání

http://www.dobromysl.cz
Server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního postižení – konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu – a integrace lidí s tímto typem postižení do společnosti

http://www.downsyndrom.cz
Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem

http://www.ferovaskola.cz
Podpora škol, které vytvářejí spravedlivé podmínky pro všechny děti

http://www.forum-meida.cz
Integrace a inkluze ve školní praxi – Specializovaný a prakticky zaměřený odborný časopis

http://www.inkluze.upol.cz
Systémová podpora inkluzívního vzdělávání v ČR. Společný projekt Univerzity Palackého v Olomouci a o.p.s. Člověk v tísni

http://www.inkluzivniskola.cz
Informační portál zaměřený na začleňování žáků-cizinců do českého vzdělávacího systému a o inkluzi obecně

https://www.jsns.cz
Portál Jeden svět na školách nabízí zdarma ke stažení výukové videomateriály o životě lidí se zdravotním postižením. Rovněž jsou dostupná témata: lidská práva, sociální problematika, rozvojové vzdělávání aj.

http://www.klubnejmensich.cz/
Klub nejmenších poskytuje podporu rodinám dětí s Downovým syndromem. Je součástí občanského sdružení Úsměvy

http://www.kvalitavpraxi.cz
Internetový portál věnovaný podpoře zvyšování míry sociálního začlenění lidí s mentálním postižením a posilování jejich právního postavení

http://www.modraberuska.cz
Internetový portál poskytující aktuální informace o problematice PAS – poruchy autistického spektra nejen pro BRNO a Jihomoravský region

http://www.msmt.cz
Oficiální stránky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

http://spv.skauting.cz
Odbor Skauting pro všechny (SpV) působí pod zpravodajem Výkonné rady Junáka. Jeho cílem je podpora práce s dětmi se specifickými potřebami v Junáku

http://www.skolaroos.cz/spc.html
SPC Vertikála se zabývá začleňováním dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných základních škol

http://www.stibrova.cz
SPC Štíbrova poskytuje služby převážně dětem s mentálním postižením a jejich rodinám od narození dítěte až do ukončení jeho vzdělávání

http://www.ucime-se-ucit.cz
Stránky věnované metodě Feuersteinova instrumentálního obohacování

http://www.vcizp.cz
Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených

Zahraniční stránky

http://www.allfie.org.uk
The Alliance for Inclusive Education je britská nezisková organizace, která podporuje rovný přístup ke vzdělávání.

http://www.csie.org.uk/
Centrum pro studium inkluzívního vzdělávání

http://www.european-agency.org/
Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání

http://www.inclues.org/
Návody k posílení inkluzívního a kognitivního vyučování ve školách Spolupráce evropských zemí podporovaná Evropskou komisí

http://www.inclusion-europe.org
Evropská asociace organizací osob s mentálním postižením a jejich rodin

http://www.inclusion-international.org/
Celosvětová federace organizací osob s mentálním postižením a jejich

http://www.inclusive-solutions.com
Britská organizace Inclusive Solutions podporující inkluzívní vzdělávání. Realizuje kurzy a metodická vedení, která vycházejí z přístupů zaměřených na člověka.