Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Rozhovor s Vladislavou Krškovou o kurzech pro pedagogické pracovníky

Rozhovor s Vladislavou Krškovou o kurzech pro pedagogické pracovníky

Pro dítě je touha poznávat nové věci základním předpokladem jeho růstu, dospělý musí chtít.

Vladislava Kršková; NF Rytmus


Centrum vzdělávání všem (CVV) na svém portále zveřejnilo rozhovor s naší kolegyní Vladislavou Kškovou. Ta je koordinátorkou kurzů pořádaných Nadačním fondem Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, o.p.s. v Brně. Celý rozhovor si můžete přečíst ZDE.

Jakým oborem se Vaše společnost zabývá?

Nadační fond Rytmus vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Na jakou oblast dalšího vzdělávání se zaměřujete?

Pořádáme kurzy pro pedagogické pracovníky, asistenty pedagoga, rodiče, sociální pracovníky a realizujeme i dílny pro žáky.

Jak dlouho již působíte v oblasti dalšího vzdělávání?

Nadační fond Rytmus svou náplní navazuje na tradici vzdělávání pedagogických pracovníků, které Rytmus zajišťuje již od roku 2002.

Jak byste charakterizovala typického návštěvníka Vašich kurzů?

Většinou se jedná o pedagogického pracovníka, kterému nestačí informace, která získá ve škole a snaží se jít dále v poznání. Je to člověk „hledající“, cítící, že škola jako vzdělávací instituce se mění a nestačí projít pedagogickou fakultou a věřit, že to postačuje k tomu, aby byl dobrým učitelem. Já jako asistent pedagoga nebo jako učitel jsem tu pro žáka, nikoliv žák pro mě. Na druhé straně k nám přicházejí i lidé, kteří si potřebují doplnit vzdělání potřebné pro výkon práce asistenta pedagoga.

Proč byste lidem doporučili vzdělávat se zrovna u vás?

Máme za sebou více jak dvacet let zkušeností v práci s lidmi s postižením a v jejich integraci do většinové společnosti. Jsme kreativní, naše kurzy jsou zážitkové, vedeme je formou rozhovorů, sdílením zkušeností, vzájemně se obohacujeme různými pohledy.

Jak vás hodnotí účastníci kurzů?

Po každém kurzu či semináři mají účastníci možnost vyplnit zpětnou vazbu. Taková zpětná vazba nám pomáhá se vylepšovat a neustále na sobě pracovat.

Podle čeho by si lidé měli vybírat kvalitní kurz?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné nejsou. Společně s učiteli vymýšlíme podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost. Je ideální, když se na kurzu objeví někdo, komu byl kurz doporučen přímo od bývalého účastníka. Je také důležité, aby kurz či seminář byl zábavný, zážitkový a aby si účastník mohl něco sám vyzkoušet, protože jak je známo – zkušenost je nepřenositelná.

Proč si myslíte, že je další vzdělávání v dnešní době tak důležité?

Zaměřujeme se především na pedagogické pracovníky, kteří jsou jednou z mála skupin, která nemá povinnost se ze zákona vzdělávat. To považujeme za velkou chybu. V každém oboru v dnešní době přibývá celá řada nových informací, metod a postupů, jak práci zvládat lépe, jak ji obohatit a jak zároveň obohatit sami sebe.

V čem si myslíte, že jsou specifika vzdělávání dospělých?

Pro dítě je touha poznávat nové věci základním předpokladem jeho růstu. Dospělý musí chtít a cítit potřebu se posunout ve své profesi dál.

Celý rozhovor s Vladislavou Krškovou si můžete přečíst ZDE.