Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Kruh přátel

Kruh přátel

V červenci letošního roku jsme vás informovali o kurzu Vytváření kruhu přátel, který vedli Colin Newton a Derek Wilson, lektoři a odborníci na problematiku inkluzívního vzdělávání z organizace Inclusive Solutions ve Velké Británii. Přinášíme vám článek, ve kterém vypráví o svých zkušenostech s budováním Kruhu přátel na školách.

Co je Kruh přátel?

Kruh přátel je skupina žáků, kteří se spojí, aby podpořili spolužáka, který není pevnou součástí kolektivu a je z nějakého důvodu izolován. Důvodem může být např. zdravotní postižení, závažné poruchy chování nebo jakékoliv znevýhodnění, které žáka odlišuje nebo mu brání v navazování přátelství. První setkání Kruhu je iniciováno nezávislým facilitátorem, který pomáhá skupinu sestavit a rozjet, ze začátku také zaznamenává náměty a hodnotí průběh setkání. Kruh se pak schází pravidelně jednou týdně. Na setkání se proberou dosavadní úkoly, pozornost je věnována i malým úspěchům, a přichází se s novými návrhy na řešení přetrvávajících problémů. Přítomnost dospělého je nezbytná k tomu, aby se stanovila základní pravidla a vznikla atmosféra vzájemné důvěry. Je nicméně zásadní, aby navrhované postupy přicházely od žáků samotných. Bez ohledu na to, jak náročný úkol je, otázky od dospělého by vždy měly být typu: „Co byste udělali?“ ; „Přemýšlejte, jak byste situaci řešili“ ; „Co myslíte, že by pomohlo?“ Nikdy by nemělo zaznít: „Myslím, že byste měli…“

Jak Kruh pomáhá

Používáme kruh přátel už mnoho let. Na začátku jsme se primárně zaměřovali na podporu studentů, kteří byli ohroženi vyloučením z kolektivu dětí z důvodu svého problémového chování. Pak jsme začali pracovat s dětmi všech věkových kategorií, od jeslí po střední školu a s širším okruhem znevýhodnění. Nejtrvalejším Kruhem, který jsme vytvořili, byl Kruh pro Aroushu, dívku s Downovým syndromem, která měla problémy s komunikací. Když začala chodit na střední školu, byla velice stydlivá a nechtěla navazovat přátelství s ostatními spolužáky. Podpora, kterou jí poskytl Kruh, dodala Aroushe jistotu se otevřít, být více nezávislá a více se účastnit školního života. Kruh fungoval po celou dobu školní docházky, spolužákům se podařilo sladit se s jejími potřebami a dokonce vymysleli způsob, jak ocenit vyučující, kteří dle jejich názoru dobře přistupovali k výuce.

Na druhou stranu, jeden z nejkratších Kruhů byl pro dospívající dívku, která byla svou kamarádkou obviněna z toho, že jí přebrala kluka a uspořádala proti ní mohutnou kampaň. Dívka z přesvědčení, že ji každý nenávidí, přestala chodit do školy a byla tak na dně, že začala mít sebevražedné sklony. Trvalo jen několik setkání, během nichž jí spolužáci řekli, co na ní mají rádi, než se vrátila zpět mezi ně. Vcelku jednoduché řešení, ale bylo potřeba, aby se ozvaly hlasy mladých lidí. A v tom se domníváme, leží podstata Kruhu.

Začněte

Prvním krokem vytvoření kruhu přátel je vybudovat vzájemnou důvěru. Na základní škole se setkáme s celou třídou, na střední škole dáme spíše dohromady skupinu studentů, kteří spolu tráví více času. Student, pro kterého Kruh tvoříme, není v této přípravné fázi přítomen, aby byl prostor pro otevřenou výměnu názorů. Mluvíme o tom, co jde studentovi, kterého se to týká, dobře, co naopak bude problém, co v jeho chování budí znepokojení. Poté pracujeme se skupinou a vyzýváme jednotlivé členy, aby se zamysleli sami nad sebou. Můžeme se jich zeptat, kdy sami byli v těžké situaci. Jak se cítili? Co dělali? Nebo jim položíme otázku, jak by se asi cítili a chovali, kdyby neměli žádné přátele ve škole nebo doma. Když prozkoumají své emoce a reakce, vrátíme diskusi zpět ke studentovi, pro kterého Kruh tvoříme a rychle najdeme paralely. V této fázi se ptáme na nápady, které mohou pomoci, pak představíme myšlenku Kruhu přátel a oslovíme dobrovolníky.

Vyberte tým

Pokud budování důvěry v průběhu sezení šlo dobře, tak ze zkušenosti víme, že se asi ¾ studentů bude chtít podílet na práci Kruhu. Je třeba si říct, jakým způsobem budeme studenty vybírat. Můžeme je vybrat náhodně, ale dáváme přednost více uvážlivému přístupu, který je například založený na našem pozorování, názorech vyučujících nebo na návrzích od samotných studentů. Rovněž hledáme zájemce napříč různými charaktery, včetně těch, kteří mohou mít sami nějaké problémy. Vyvážení z hlediska zastoupení počtu chlapců a dívek je také velmi důležité. Jména studentů, které jsme nevybrali, a kteří přesto vyjádřili přání být součástí Kruhu, uvedeme na seznam náhradníků. V případě, že by v průběhu Kruhu někdo z účastníků zjistil, že mu sezení nevyhovují, můžeme místo nabídnout některému z náhradníků ze seznamu. Stává se to mimochodem poměrně často.

Z naší praxe vyplývá, že spolužáci jsou schopni udělat to, co nejsou schopni udělat dospělí – zasáhnout ve správný čas na správném místě. Jsou ve třídě, na hřišti nebo školní chodbě a mohou snadno studenta upozornit nebo mu vysvětlit, co je v dané situaci dobré udělat.

Vedení Kruhu přátel může být velmi dojemné. Ze všech věcí, které jsme jako školní psychologové dělali, je Kruh jediná aktivita, ze které nám stále naskakuje „husí kůže“.

Organizace Inclusive Solutions nabízí kurzy a metodická vedení, která vycházejí z přístupů zaměřených na člověka. Více na http://www.inclusive-solutions.com


Článek v angličtině byl publikován v časopise Special Children, č. 209/2012.

Pro portál Inkluze.cz byl text redakčně zkrácen.


Překlad: Alžběta Kolumpeková, Inkluze.cz, korektury: Pavla Baxová, Inkluze.cz