Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

projekt Co by bylo kdyby 2

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Profil na jednu stránku

Profil na jednu stránku

Organizace Rytmus vydala na začátku října 2012 Metodického průvodce Profilem na jednu stránku, který je určen pedagogickým pracovníkům běžných mateřských, základních a středních škol a dalším pracovníkům ve školství.

Co je profil na jednu stránku?

Profil na jednu stránku vychází z metody Přístupy zaměřené na člověka, která poskytuje příležitost podporovat lidi tak, jak je to pro ně skutečně užitečné. Klíčovým principem metody je aktivní zapojení člověka a zaměření se na jeho cíle. Profil na jednu stránku představuje dítě/žáka osobám, které s ním budou ve škole pracovat v pozitivním světle. Zdůrazňuje, v čem dítě vyniká, jeho schopnosti, záliby, koníčky. Zároveň však informuje o tom, co je pro dané dítě/žáka důležité a jak jej nejlépe podpořit.

Jak může být profil na jednu stránku učiteli ve škole nápomocný?

Profil na jednu stránku může pomoci při sociálním začlenění dětí se znevýhodněním v běžných třídách.

Vyhotovení profilu všem dětem ve třídě může ukázat, že každý z nás je v něčem dobrý, že každý z nás považuje ve svém životě za důležité něco jiného a každý z nás preferuje jiný způsob podpory. Například Pepa je skvělý chovatel papoušků a je pro něj důležité mít svého plyšového papouška ve škole pořád u sebe. V hodinách matematiky ale potřebuje slovní úkoly nahlas sám pro sebe rozkrokovat. Anička je zase úchvatná baletka a potřebuje o přestávkách tancovat. Nemá ale ráda, když musí čekat s úkolem ze zeměpisu na ostatní, a proto potřebuje úkoly navíc. Poznání a respekt k tomu, co je pro jednotlivé děti důležité může ulehčit situaci s jejich zapojením do práce třídy, ale zároveň slouží i jako vodítko pro stanovení konkrétních – efektivních metod práce s dítětem. Učitel může profil použít i jako pomůcku při sestavování individuálního vzdělávacího plá­nu.

Co dále může být pro učitele při sestavování profilu obohacující, je úzká spolupráce s osobami, kteří žáka dobře znají. Může to být jeho rodina a kamarádi nebo profesionální pracovníci, kteří s žákem dříve nebo stále pracují ( např. logoped, fyzioterapeut, výchovný poradce, pracovnice SPC aj.). Tato spolupráce je jedním ze základních principů tvorby profilu. Učitel tak získá spoustu informací o žákovi z různých zdrojů.

Metodický průvodce profilem na jednu stránku … a kde jej získat?

Metodický průvodce jednoduše a stručně vysvětluje, co je profil na jednu stránku, pro koho je určen, co obsahuje, jak se sestavuje a jak se s ním během školního roku může pracovat. Dále poskytuje pracovní listy, které vedou pedagoga při sběru informací pro profil. Na konci metodiky je přiloženo pár příkladů profilů dětí z Anglie a z České republiky. Příklady z Česka jsou doplněny příběhem autora profilu, jak a proč profil vznikal.

Metodického průvodce můžete získat zdarma v Rytmusu po absolvování metodické instruktáže. Termíny metodických setkání naleznete na stránkách o.p.s. Rytmus v rubrice Kurzy pro pedagogické pracovníky.

Metodický průvodce vznikl v rámci projektu Vzděláním pro změnu, který je financován z Evropského Sociálního Fondu a státním rozpočtem ČR.