Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Aktuality

Váš příběh pro Učitelské noviny

Nadace Open Society Fund Praha hledá rodiče, kteří by měli zájem zveřejnit příběh o úspěšném začlenění svého dítěte do běžné školy. Případně je možné rovněž zveřejnit ukázku typu Takto raději ne. Zkuste Váš příběh sepsat, Nadace Open Society Fund Praha jej ve spolupráci s Učitelskými novinami uveřejní.


Inkluzívní vzdělávání v praxi

Zajímá Vás, jak nastavit spolupráci s asistentem pedagoga tak, aby byla výuka ve třídě efektivní? Přemýšlíte nad tím, jak sestavit dobrý individuální vzdělávací plán? Hledáte nové výukové metody a techniky, abyste zapojily všechny děti ve třídě? Chcete, aby byli žáci ve Vašich hodinách aktivní? Rytmus – od


Učíte ve třídě žáka se znevýhodněním?

Navštivte naše zářijové semináře, které se zaměřují na to, jak učit děti se zdravotním znevýhodněním v běžných školách. Přijďte se podělit o své zkušenosti, načerpat inspiraci, získat nové informace. Vzdělávání je vedeno prožitkovou formou. Těšíme se na Vás! Semináře jsou akreditované MŠMT ČR v programu


Rozhovor: Žáci s SVP a novela školského zákona

Novela školského zákona přináší mj. změnu podmínek ve vzdělávání dětí se speciální vzdělávacími potřebami v běžných školách. Lenka Felcmanová z České odborné společnosti pro inkluzívní vzdělávání (ČOSIV) komentuje připravovaný zákon. Novela přináší změnu v kategorizaci žáků se speciálními vzdělávacími


Podmínky pro  začleňování žáků s PAS

Metodický portál RVP zve zájemce na online seminář k tématu začleňování žáků s poruchou autistického spektra. Seminář se koná 10. září 2014 od 20 do 21 hodin. Lektorkou je Eva Čadilová, speciální pedagožka a metodička z organizace Apla. Online seminář navazuje na dvě předchozí setkání, jejichž záznam můžete


Lidé s PAS a naplňování jejich práv v ČR

Lidé s autismem a naplňování jejich práv v ČR. Občanské sdružení Za sklem, jež se zabývá problematikou lidí s poruchou autistického spektra, apeluje na Vládní výbor pro zdravotně postižené občany, aby věnoval pozornost stávající kritické situaci rodin s osobami s PAS. Sdružení zpracovalo dokument „Popis