Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Aktuality

Školský zákon - seminář

Školský zákon o dětech s postižením v běžné škole Seznamte se se současnou legislativou vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání a zorientujte se v nových školských předpisech. Od září 2016 začne platit novela školského zákona, která zásadním způsobem mění přístup k podpoře vzdělávání žáků se SVP. Seznamte


Rytmus přijme osobní asistenty

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. hledá osobní asistenty a asistentky k dětem nebo mladým lidem se znevýhodněním (mentálním nebo kombinovaným postižením). Jedná se o asistenci v rámci trávení volného času, doprovody ze školy a asistence v domácnosti, většinou v odpoledni. Forma spolupráce – částečný


Projekt Rovnost 2.0

Jedna nerovnost plus druhá nerovnost rovná se „nerovnost na druhou“ Již od září realizuje Otevřená společnost, o.p.s. výzkumný projekt na českých školách s názvem Rovnost 2.0. Tento projekt se zaměřuje na vliv genderu a etnicity na školní úspěšnost dětí. Právě v tom je projekt Rovnost 2.0 jedinečný. Jako


Inkluzivní vzdělávání neslyšících

Inkluzivní vzdělávání neslyšících v České republice Asociace neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel srdečně zve na konferenci věnovanou tématu vzdělávání žáků se sluchovou vadou, která se uskuteční dne 4. září v Hradci Králové. jedná se o první konferenci tohoto druhu pořádanou v České republice.


Dotace na asistenta pedagoga

Blíží se termín podání žádostí o dotaci v rámci mimořádného rozvojového programu MŠMT – „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září – prosinec 2015“. Tento mimořádný program je zaměřen na podporu vyrovnávání příležitostí ve vzdělávání a mohou v rámci


Aktuálně jsou vypsány 3 kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga

Základní kurz pro asistenta pedagoga Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro DVPP v současné době organizuje celkem 3 akreditované kurzy pro asistenty pedagoga. Základní kurz pro asistenta pedagoga se koná blokovou výukou v období srpen – září v Praze (---JIŽ OBSAZENO---), dále pak v termínu září –