Filtrovat

Aktuální akce

Týden pro inkluzi

projekt Co by bylo kdyby

 

Newsletter

Dostávat novinky e-mailem?

Změnit jazyk

Aktuality

Právní minimum při zajištění asistenta pedagoga

Publikujeme zde dokument s názvem Praktické právní minimum při zajištění asistenta pedagoga k dítěti se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP), který vznikl s cílem poskytnout základní informace o formálních a formalizovaných postupech při uplatňování nároků dětí s SVP ve vzdělávání. Dokument vznikl v


Úspěšný inkluzivní projekt na Karlovarsku

Celkem na 7 základních školách Karlovarského kraje působily terénní metodické pracovnice Rytmusu. V rámci projektu "Přijetím to vše začíná. Druhý a třetí krok na cestě k inkluzivní škole“ pomáhaly se začleňováním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd. V období od prosince 2012 do ledna


Kdybych já byl dospělý... tipy na knihy

Ve spolupráci s nakladatelstvím Portál Vám doporučujeme 3 nové a velmi zajímavé publikace, které mohou být inspirací při práci s dětmi nebo mladými lidmi se znevýhodněním. KDYBYCH JÁ BYL DOSPĚLÝ / ÉVA JANIKOVSZKY Nesmírně humorná knížka o tom, jak nefér je být dítětem – protože dětem neustále někdo něco


Nové číslo časopisu Škola All Inclusive

Téma aktuálního vydání se věnuje především profesi asistenta pedagoga. Dočtete se v něm, co asistent dělá, jaké jsou požadavky na vzdělání, zkušenosti asistentů s dětmi a školami i to, jak jsou za svou práci ohodnoceni. Časopis vydává Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s


Novela školského zákona schválena

V pátek 13. 2. 2015 poslanci schválili novelu školského zákona, a to bez sporného pátého odstavce §16. Novela mj. definuje podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které se vzdělávají v běžných školách. Zákon s vyznačením změn naleznete na stránkách Poslanecké sněmovny ČR. K tématu


Pozvánka: Kurz pro asistenty pedagoga BRNO

ZÁKLADNÍ KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA. Co to znamená být dobrým asistentem pedagoga? V běžné mateřské, základní nebo střední škole hraje asistent pedagoga klíčovou roli při vzdělávání dítěte nebo mladého studenta s postižením. Jeho kompetence, role i praktické využití však zůstávají v mnoha školách velkou