Nadační fond Rytmus

Připravíme pedagogické pracovníky
na práci s dětmi v inkluzívních třídách

o nás

Kdo jsme a co děláme?

Nadační fond Rytmus – školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků vznikl v lednu 2015 s cílem podpořit rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice a to pořádáním kurzů a seminářů pro pedagogické pracovníky. Nadační fond Rytmus je součástí aktivit nestátní neziskové organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. V současné době máme akreditaci ke všem nabízeným kurzům.

Proč si zvolit právě nás?

Konstruktivně hledáme možnosti i tam, kde to buď není obvyklé, nebo tam, kde se zdá, že žádné není. Společně s učiteli vymýšlíme konkrétní podporu pro konkrétní žáky a třídy. V praxi užíváme přístup zaměřený na člověka. Využíváme nástroje a metody, které umožňují vidět v každém dítěti jeho potenciální přínos pro celek – třídu, společnost.

Chci se dozvědět více

Jak kurzy hodnotí účastníci

Základní kurz pro asistenty pedagoga, asistentka:

Poznatky z kurzu využiji ve své práci zdravotní sestry a především ve výchově dcerky. Informace z kurzu mi pomáhají odolávat předsudkům vůči mé osobě
a bojovat s předsudky vůči dětem a lidem s postižením. Během kurzu jsem se v žádném případě nenudila. S lektorkou Michaelou Němcovou nikdy! Děkuji Vám.

Chci jít na kurz

Profil na jednu stránku,
pedagog
:

Díky profilu vím, na co se zaměřit, co dělá dítěti problémy, nebo zda nepotřebuje dané učivo vysvětlit jinak. Jaká je nejlepší forma výuky, kterou nebude mít problém pochopit. Profil přináší lepší porozumění mezi pedagogem a asistentem.


Chci jít na kurz

Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu,
pedagog
:

Kurz mi přinesl nový vhled do individuálního plánování. Ten může být opravdu užitečný, dá to ale práci. Poznatky využiji v praxi, postupně budu pracovat na předělávání plánů, aby byly více konkrétní, a při vytváření nových budu vědět, jak na to.

Chci jít na kurz

Školy, kde jsme už kurzy realizovali

Ve školním roce 2014/2015 jsme proškolili celkem 116 pedagogů v 7 školách v České republice. Největší zájem byl o semináře Inkluzivní vzdělávání v praxi a Efektivní vyučovací techniky v inkluzivní třídě.

Workshopy a školení připravíme
i pro vaši školu

Rádi připravíme dílnu pro třídy na základě vašich konkrétních požadavků a potřeb. Vyberte si z naší nabídky.

Mám zájem o kurz nebo seminář